Każdy teren zieleni w mieście posiada właściciela lub zarządcę.

Właściciel, zarządca, dzierżawca lub jakikolwiek inny posiadacz terenu powinien utrzymywać teren we właściwym stanie.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie zarządza ogólnodostępnymi  terenami  zieleni, nie posiadającymi  innego właściciela, zarządcy, czy administratora niż  Gmina Dębno. Są to parki, skwery i zieleń w pasach drogowych ulic gminnych.

W przypadku jakichkolwiek interwencji należy je zgłaszać do administratora: właściwej Spółdzielni Mieszkaniowej, DTBS,  Wspólnoty Mieszkaniowej, instytucji  czy prywatnego właściciela.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.