Na terenach zieleni miejskiej wykonywane m.in. są prace porządkowe, oczyszczanie, koszenie trawy, przycinki drzew i krzewów, usuwanie drzew i krzewów, sadzenie nowych drzew i krzewów, akcja zimowa (na wybranych odcinkach ciągów pieszych).

Wycinki odbywają się zgodnie z prawem na podstawie decyzji, które wystawia Starosta Myśliborski lub Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wycinki drzew i krzewów z pasa drogowego uzgadnia ponadto Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ze Szczecina

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.