Drogą - pasem drogowym jest wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami.

 - utrzymanie czystości i porządku należy do:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Jana Baczewskiego 34
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 81, 95 760 23 64

 - utrzymania nawierzchni , oznakowania zajęcia pasa drogowego należy do:

Urząd Miejski w Dębnie
ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760-30-01 do 04

Kosze uliczne służą do gromadzenia zmieszanych odpadów przy drogach miejskich i w miejscach publicznych. Stosowane są kosze stalowe, betonowe lub z tworzyw sztucznych. Odbiór odpadów zgromadzonych w koszach odbywa się w miarę ich zapełniania, najrzadziej co drugi dzień.

Kosze uliczne nie służą do wrzucania niesegregowanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Opadłe liście z drzew znajdujących się w pasie drogowym, zebrane z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przez właściciela lub zarządcę danej nieruchomości należy składować w workach na skraju jezdni. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Odbiór zgromadzonych liści zapewnia zarządca drogi.

Zabrania się wystawiania na drogę liści zebranych z terenu nieruchomości.

Utrzymanie przystanków komunikacyjnych należy do zadań PUK SP. z o.o. w Dęnie. Wykonywane są bieżące prace związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz czynności eksploatacyjne mające na celu utrzymanie przystanków w dobrym stanie technicznym. Dotyczy to przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Dębno, położonych przy drogach publicznych, niezależnie od kategorii drogi.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.